Iancu Liliana

Specialitatea:Limba franceza

�?�Studii: Facultatea de Litere, Filosofie ??i Istorie �??� Universitatea de Vest din Timi??oara

�?�� Grad didactic I�

�?�� Responsabil al Comisiei Metodice de Limbi Moderne din Liceul Teoretic �?�Grigore Moisil�?� Timi??oara

�?� Formator de francez�? general�?� ??n cadrul Institutului Francez din Timi??oara

�?�� Evaluator DELF DALF ??n cadrul Institutului Francez din Timi??oara ??i a Liceului Teoretic �?�Jean-Louis Calderon�?�Timi??oara�

�?�� Lucr�?ri prezentate la simpozioane sau conferin??e : 20

�?�� Articole ??i studii publicate : 6

�?� Numeroase stagii de specializare, perfec??ionare ??i formare continu�?

�?� Participare la proiecte educa??ionale

�?�Membru al echipei pedagogice aInstitutului Francez din Timi??oara

�?� Membru ??n comisiile de evaluare oral�? ??i scris�?� la examenul de limba francez�? DELF Scolaire din cadrul Liceului Teoretic �?�Jean-Louis Calderon�?� Timi??oara

�?� Membru ??n comisiile de evaluare oral�?� ??i scris�?� la examenul de limba francez�? DELF DALF din cadrul Institutului Francez din Timi??oara

�?� Membru ??n Comisia pentru curriculum din cadrul Liceului Teoretic �?�Grigore Moisil�?�� din Timi??oara

�?� Membru� ??n Comisia de mobilitate a personalului didactic din ??nv�???�?m??ntul preuniversitar din cadrul Liceului Teoretic� �?�Grigore Moisil�?�� din Timi??oara

Clase la care a predat:
VIII A