Premii obţinute de Icobescu Aldana

Nu am gãsit nici un premiu asociat acestui elev.