LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”  TIMIȘOARA

 

Str. Ghirlandei nr. 4

Tel.: 0256/496245

Fax: 0256/498362

e-mail: [email protected]

 

Lista copiilor admisi in clasa pregatitoare 2022-2023

dupa etapa I faza 2

Lista copiilor admisi in clasa pregatitoare 2022-2023

in etapa I faza 3

 

LOCURI LIBERE PENTRU ETAPA A DOUA - 16 LOCURI


Procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023 etapa a doua Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023

 

Calendar înscriere în învățământul primar

din anul scolar 2022—2023

 

 

 

Sălile de clasă destinate desfășurării programului școlar de către clasele pregătitoare sunt situate în clădirea de pe str. Aluniș, nr. 36.

 


 

Circumscripţia şcolară

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara

pentru anul școlar 2022-2023 

(actualizată in 28.03.2022)

 

Plan de școlarizare 2022-2023

150 elevi -  6 clase pregătitoare

 

Programul de completare a cererilor de înscriere

 

Luni 11.04.2022  -  Joi 14.04.2022 08:00 - 18:00
Vineri 15.04.2022 08:00 - 17:00
Luni 18.04.2022  -  Joi 21.04.2022 08:00 - 18:00
Miercuri, 27.04.2022  -  Joi 28.04.2022 08:00 - 18:00
Vineri 29.04.2022 08:00 - 17:00
Luni 02.05.2022  -  Joi 05.05.2022 08:00 - 18:00
Vineri 06.05.2022 08:00 - 17:00
Luni 09.05.2022  -  Marti 10.05.2022 08:00 - 18:00


 

 

Sala de completare a cererilor de înscriere

Clădirea din Piața Bălcescu, sala P04 ( Parter )

 

Acte necesare înscriere

  1. Act de identitate părinte(fotocopie + original)
  2. Certificat de naștere copil(fotocopie + original)
  3. Rezultatul evaluarii dezvoltării psihosomatice sau Recomandare de la gradinita (fotocopie + original)

                                    (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31.08.2022)

4. Hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuinta minorului (doar pentru părinți divorțați)

 

MODALITATEA DE ALOCARE A LOCURILOR LIBERE LA CLASA PREGATITOARE


Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023

PENTRU LOCURILE LIBERE


a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023

PENTRU LOCURILE LIBERE


1. Locul de muncă al cel puţin unuia dintre părinţi în circumscripţia şcolară

2. Existenţa unei rude (până la gradul III) care se ocupă de creşterea şi supravegherea copilului care are domiciliul în circumscripţia şcolară


 DOCUMENTE CARE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR SPECIFICE 


Criteriul 1: Adeverinţă de la locul de muncă

Criteriul 2: Declaraţie notarială şi dovada domiciliului

 

 

Informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar

APEL GRATUIT TEL VERDE 0800816256

 
Actualizat 02.06.2022