LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”  TIMIȘOARA

 

Str. Ghirlandei nr. 4

Tel.: 0256/496245

Fax: 0256/498362

e-mail: [email protected]; [email protected]


ZIUA PORTILOR DESCHISE 

12.04.2024 INTRE ORELE 11:00 - 14:30

STR. ALUNIS, NR. 36

 

LISTA COPIILOR ADMIȘI

ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

 

ETAPA A 2-A ÎNSCRIERE

NU sunt locuri libere

 

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 - 2025

 

Calendar înscriere în învățământul primar

din anul scolar 2024—2025

 

Procedura de distributie aleatorie a elevilor

in formatiunile de studiu 


Procedura operationala de repartizare a

elevilor in clasa pregatitoare 2024-2025

 

 

Sălile de clasă destinate desfășurării programului școlar de către clasele pregătitoare sunt situate în clădirea de pe str. Aluniș, nr. 36.

 


 

Circumscripţia şcolară

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara

pentru anul școlar 2024-2025 

(actualizată in 25.03.2024)

 

Plan de școlarizare 2024-2025

120 elevi -  5 clase pregătitoare

 

Programul de completare a cererilor de înscriere

 

Joi 11.04.2024 08:00 - 18:00
Vineri 12.04.2024 08:00 - 16:00
Luni 15.04.2024  -  Miercuri 17.04.2024 08:00 - 16:00
Joi 18.04.2024 08:00 - 18:00
Vineri 19.04.2024 08:00 - 16:00
Luni 22.04.2024  -  Miercuri 24.04.2024 08:00 - 16:00
Joi 25.04.2024 08:00 - 18:00
Vineri 26.04.2024 08:00 - 16:00
Luni 29.04.2024 08:00 - 16:00
Marti 30.04.2024 08:00 - 16:00
Miercuri 08.05.2024 08:00 - 16:00
Joi 09.05.2024 08:00 - 18:00
Vineri 10.05.2024 08:00 - 16:00
Luni 13.05.2024  -  Marti 14.05.2024 08:00 - 16:00


 

 

Sala de completare a cererilor de înscriere

Clădirea din Piața Bălcescu, sala P04 ( Parter )

 

Acte necesare înscriere

  1. Act de identitate părinte(fotocopie + original)
  2. Certificat de naștere copil(fotocopie + original)
  3. Rezultatul evaluarii dezvoltării psihosomatice sau Recomandare de la gradinita (fotocopie + original)

                                    (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31.08.2024)

4. Hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuinta minorului (doar pentru părinți divorțați)

 

MODALITATEA DE ALOCARE A LOCURILOR LIBERE LA CLASA PREGATITOARE


Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2024-2025

PENTRU LOCURILE LIBERE


a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2024-2025

PENTRU LOCURILE LIBERE


1. Locul de muncă al cel puţin unuia dintre părinţi în circumscripţia şcolară

2. Existenţa unei rude (până la gradul III) care se ocupă de creşterea şi supravegherea copilului care are domiciliul în circumscripţia şcolară


 DOCUMENTE CARE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR SPECIFICE 


Criteriul 1: Adeverinţă de la locul de muncă

Criteriul 2: Declaraţie pe propria raspundere şi dovada domiciliului
Informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar

APEL GRATUIT TEL VERDE 0800816256

Actualizat 27.03.2024