DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Nechitescu Ecaterina la 2 Aug 2021

În perioada 30 – 31 iulie 2021 a avut loc la Timișoara a doua întâlnire transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL, DAP, întânire organizată de echipa de proiect a Liceului Teoretic Grigore Moisil. Întâlnirea fusese preconizată pentru luna aprilie a anului 2020, dar din cauza pandemiei de Covid-19  a trebuit reprogramată. Întregul proiect a fost prelungit cu opt luni, astfel încât produsele intelectuale vor fi terminate pâna pe 30 iunie 2022. La lucrări au participat membrii din toate țările partenere, care au fost prezenți atît fizic cât și on line.

Principala sarcină a partenerilor din Letonia, România, Bulgaria, Germania și Turcia a fost să discute despre parametrii tehnici ai versiunii computerizate a protocolului de evaluare, de care s-a ocupat echipa de la Gedon Soft. În urma discuțiilor s-au clarificat unele întrebări ridicate de parteneri și s-a verificat modul în care funcționează aplicația, astfel încât aceasta să poată fi gata pâna la începutul noului an școlar 2021 – 2022 când ar trebui să înceapă testarea pilot a produsului.

În a doua zi de lucrări, s-a discutat și despre realizarea celui de-al cincilea produs intelectual al proiectului, Culegerea de exerciții, de care este responsabilă echipa liceului nostru. Scopul acestei culegeri este de a oferi materiale de lucru pentru a ajuta copiii cu risc de dislexie să își îmbunătățească abilitățile.  S-au stabilit următoarele obiective care trebuie îndeplinite și s-au trasat sarcini clare de lucru pentru perioada următoare.

Echipa liceului nostru este alcătuită din profesor Carmen Cerasela Bociu, director, prof. Ecaterina Nechitescu, coordonator, prof. Tamara Pantea, prof. Lavinia Crișan și prof. Ana Maria Mihăilă. 


#projectDAP

STREAM thiS TEAM (2020-1-PT01-KA201-078623)

postat de Nechitescu Ecaterina la 2 Aug 2021

La șapte luni după lansarea oficială a proiectului și după două întâlniri care au avut loc online, din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, s-a putut organiza prima întâlnire față în față a partenerilor din cadrul proiectului STREAM thiS TEAM. Întâlnirea a fost găzduită de EDUFOR, coordonatorul proiectului, și s-a desfășurat între 16 și 17 iulie în orașul Mangualde, Portugalia. La lucrările întâlnirii au participat reprezentanți ai gazdelor din Portugalia, ai Asociației Dislexia din Bulgaria, ai Liceului Teoretic Grigore Moisil, Timișoara, România și ai Inspectoratului Provincial de Educație din Kocaeli, Turcia. Echipa de proiect a Academiei Tehnice din Rezekne, Letonia, a participat la discuții de la distanță, prin intermediul platformei Zoom. Echipa liceului a fost reprezentată de profesor Ecaterina Nechitescu, coordonator, și profesor Simona Ivașcu. 

În cadrul discuțiilor s-au amintit progresele realizate până în momentul de față, conform calendarului proiectului, s-a stabilit structura finală a ghidului care urmează să fie realizat drept produs intelectual prevăzut în buget. De asemenea, s-au trasat sarcinile fiecărei organizații participante pentru lunile următoare astfel încât să se respecte calendarul activităților. De comun acord s-a stabilit ca prima activitate de Learning – Teaching – Training (Învățare – Predare – Antrenare) , denumită „STEAM – în clasă și în activități extracurriculare”, să aibă loc în Kocaeli, Turcia, la mijlocul lunii noiembrii 2021, dacă va fi posibilă organizarea ei față în față. 

 #streamthisteam

Inclusive Impro Theatre- Erasmus+ Programme-2020-1-RO01-KA227-SCH-095356

postat de Borsa Florin la 26 Mar 2021

impro_2.jpeg

BUDDIES AGAINST BULLIES_2019-1-LT01-KA229-060569_4

postat de Marinescu Oana-Suzana la 18 Mar 2021

b07cbe120_opt.jpg

În contextul unei Europe din ce în ce mai globalizate, unde există oportunități de studiu sau de angajare nelimitate, într-o epocă în care tehnologia pare să domine fiecare aspect al vieții, comportamentul interpersonal și relațiile ar trebui să fie prioritare. Acum vechile reguli pentru comportamentul social și-au pierdut orice semnificație pentru noua „generație globală”, care se poate conecta instantaneu la oamenii din orice colț al planetei, dar care, de fapt, nu știe cum să o facă.

De aceea, proiectul „Buddies Against Bullies”este un proiect de tip KA229 - Parteneriate de schimb școlar, ce se derulează pe parcursul a trei ani cademici. El a început în luna octombrie 2019 și se va termina în luna septembrie 2022 și se adresează tuturor profesorilor din învățământul preuniversitar, elevilor cu vârste cuprinse între 10 - 18 ani precum și părinților acestora, indiferent de grupul economic, politic sau religios de fond din care fac parte. Pe parcursul proiectului se vor crea noi metode și programe de adaptare a elevilor în școală, prin creșterea gradului de conștientizarea a nevoii de respect față de propria persoană sau față de colegi, ori față de viața ca un tot.

 Bullying-ul este o problemă gravă în rândul copiilor și adolescenților. El cauzează cele mai multe cazuri de depresie, anxietate, tulburări de caracter, ori chiar de abandon școlar. De aceea proiectul dorește să găsească soluții și precauții pentru ca studenții să fie mai fericiți atât în viața lor socială cât și în cea academică.

Obiectivele proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea valorilor pozitive, cum ar fi respectul, prietenia, împărtășirea;

2. Creșterea nivelului de empatie, pentru a arăta toleranță față de alți oameni;

3. Exploatarea aspectelor pozitive ale diversității în viața școlară;

4. Organizarea mai multor activități de grup la școală și în afara școlii pentru a îmbunătăți cunoștințele elevilor și pentru a crea relații mai strânse între aceștia;

5. Dezvoltarea învățării în colaborare și a schimbului de idei la nivel european;

6. Reducerea bullyingului cu minim 10%.

Rezultatele urmărite pe parcursul proiectului sunt:

1. Profesorii și studenții vor putea identifica, recunoaște și răspunde mai bine la intimidare, va crește competența cadrelor didactice în soluționarea cazurilor de intimidare.

2. Va avea loc schimbarea atitudinii școlii și membrilor comunității în fenomenul de intimidare și îmbunătățirea abilităților de conflict dintre profesori și elevi în rezolvarea problemelor.

3. Elevii din fiecare țară, împreună cu profesorii lor, vor crea 2 videoclipuri educaționale despre bullying, aceste filme putând fi folosite în mod liber ca instrumente educaționale.

4. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea bunăstării tinerilor, integrarea acestora în societate și participarea lor activă la viața democratică sunt rezultate urmărite pe parcursul proiectului.

Școlile implicate în proiect sunt:

1. ALYTAUS LIKISKELIU PAGRINDINE MOKYKLA, ALYTUS, LITHUANIA - școală coordonatoare


2. LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL”, TIMIȘOARA, ROMÂNIA

3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GUIA, GUIA POMBAL, PORTUGAL

4. MEHMET SERTTAS ANADOLU LISESI, MERSIN, TURKEY

5. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - CORAZONISTA, VITORIA - GASTEIZ, SPAIN

Echipa de implementare a proiectului:

Prof. pt. învățământul primar Marinescu Oana Suzana - coordonator de proiect

Director prof. Bociu Carmen Cerasela

Director adjunct prof. Jurca Teodora

Prof.  Keresztes Luminița Dorina

 

Prof. Farkas Cristina

b4944c480_opt.jpg

b59389180_opt.jpg

4 Creativities

postat de Lupse-Turpan Mircea la 26 Oct 2020

Scopul principal al proiectul "4Creativități"" este de a creea un instrument unic inovator care să-i ajute pe profesori în activitățile lor zilnice, să asigure elevilor un standard înalt de predare și oportunități de învțare contemporane. Îmbunătățirea abilităților profesorilor cu scopul de a oferi educație creativă va conduce la formarea unor elevi capabili să gândească, să analizeze și să rezolve probleme cotidiene. Prin implementarea acestui proiect, se dorește îmbunătățirea didacticii pedagogice, stimularea creativității elevilor și implicarea lor activă în derularea orelor la clasă.

Țări participante: Bulgaria, Spania, Irlanda, România (o școală și un ONG din fiecare țară)

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă elevi cu vârsta între 10-12 ani.

Proiectul se axează pe dezvoltarea si îmbunătățirea a patru tipuri de creativități, și anume: creativitatea matematică, creativitatea lingvistică, creativitatea științifică și creativitatea artistică.

Creativitatea lingvistică va permite elevilor să-și dezvolte noi abilităţi şi competenţe lingvistice prin încorporarea unor noi propuneri, spaţii, metodologii şi resurse care vor spori abilitatea, creativitatea şi îndemânarea elevilor în procesul inovării. Modul în care aceste activităţi vor avea loc va îmbunătăţi creativitatea lingvistică, iar acest lucru va deschide noi posibilităţi de a se exprima liber pentru a găsi diverse răspunsuri originale.

Tot în cadrul proiectului, vom insufla copiilor gândirea matematică cu ajutorul creativităţii. Le vom arăta cum să aplice matematica în situaţii obişnuite, zilnice, prin utilizarea unor scenarii menite să îi facă să foloseasca cunoştinţele despre cifre pentru a rezolva probleme.

Prin promovarea creativităţii ştiinţifice, vom îmbunătăţi capacitatea de gândire a elevilor noştri şi abilitatea de a trece de la noţiuni de bază către unele mai complexe. Ei vor învăţa cum să rezolve probleme în situaţii reale; vor exersa posibilităţi de a-şi clădi propriul stil de învăţare; îşi vor forma capacitatea deductivă proprie şi asta îi va ajuta să-şi creeze propriile soluţii şi strategii.

Și nu în ultimul rând, exprimarea artistică ar putea ajuta la dezvoltarea psihometriei corecte, precum şi la dezvoltarea inteligenţei copiilor. Propunerea pe care o sugerăm pentru a dezvolta creativitatea artistică se bazează pe ateliere care dau posibilitatea elevilor să exploreze diferite forme de exprimare.

Prin îmbunătățirea practicii didactice, țintim și la îmbunătățirea ambianței actuale din școlile europene prin utilizrea unor metodologii, experiențe și cunoștințe noi în sistemul educațional formal. Prin activitățile proiectului, vom urmări și implicarea activă a tuturor elevilor în clasă.

pagina 2