Anunţ susţinere test de competenţe lingvistice în vederea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze

postat de Serviciu Secretariat la 12 Jun 2024

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timişoara anunţă:

 

Susţinerea testului de competenţe lingvistice pentru selecţia elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, va avea loc luni, 17.06.2024 în clădirea din P-ţa Bălcescu nr.3 astfel:

 

8:30 – 8:45 - INTRAREA ÎN SĂLILE DE CLASĂ

9:00 – 10:00 - PROBA SCRISĂ

Începând cu ora 10:30 - PROBA ORALĂ, conform programării care se va afișa în data examenului.

 

Elevii vor avea asupra lor carnetul de note.

 

Rezultatele inițiale se vor afișa marți, 25.06.2024, ora 09:00.


Contestațiile se vor depune marți, 25.06.2024, între orele 13:00-16:00 la secretariat gimnaziu sau online pe adresa [email protected].

 

Rezultatele finale se vor afișa miercuri,26.06.2024, ora 13:00.


 

SELECȚIA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

postat de Serviciu Secretariat la 7 Jun 2024

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara anunță selecția elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze.

Susținerea testului de competențe lingvistice va avea loc în data de 17.06.2024.

Testul va cuprinde:

PROBA ORALĂ – 75 puncte

a) Etapa I – Lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a și formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare (50 puncte)

b) Etapa a II-a – Realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator (25 puncte)

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 oră – 25 puncte

Redactarea unui text de 50–75 cuvintepe o temă dată

 

Înscrierea pentru  susținerea testului  se face în perioada 07.06 - 12.06.2024, fizic la secretariatul școlii din P-ţa Bălcescu nr.3, între orele 8-16 sau online,  la adresa   [email protected]

 

Mai jos puteți descărca documentele necesare înscrierii:

 

-Cererea de înscriere pentru susținerea Testului de competențe lingvistice

 

-Cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene internaționale pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

 

 

Notă:

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, NUMAI DACĂ numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. (OMEN nr. 4797/31.08.2017, Art. 7)

 

Număr de locuri aprobat: 1 clasă, 26 elevi

 

Rezultate Concurs "mateMoisil"

postat de Bataran Florin la 4 Jun 2024

Concursul de matematică ”mateMoisil” destinat elevilor de clasa a IV-a participanți la cursurile centrelor de excelență din județul Timiș s-a desfășurat luni, 03.06.2024, la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, clădirea din Piața Bălcescu nr. 3


- 06.06.2024, ora 13:00, Sala Multimedia a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, acordarea diplomelor

 

Rezultatele elevilor

FIȘĂ DE SESIZARE ANONIMĂ PENTRU CAZUL DE VIOLENȚĂ/BULLYNG

postat de Serviciu Secretariat la 30 May 2024

FIȘĂ DE SESIZARE ANONIMĂ PENTRU CAZUL DE VIOLENȚĂ/BULLYNG

pagina 2