CONCURSUL NAȚIONAL EURO QUIZ - etapa județeană

postat de Iovanel Georgeta la 18 May 2022

Calificare la etapa națională pentru echipa (clasa a V a D) care a reprezentat școala noastră! Felicitări!!!!

ANDREAS CĂTĂLINA SILVIA 

GONTEAN ALBERT

TOTH RAFAEL VLAD

ULITA IOAN VICTOR 

ANUNT! SELECTIA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII IN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

postat de Serviciu Secretariat la 18 May 2022

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara anunță selecția elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze.

Susținerea testului de competențe lingvistice va avea loc în data de 06.06.2022.

Testul va cuprinde:

PROBA ORALĂ – 75 puncte

a) Etapa I – Lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a și formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare (50 puncte)

b) Etapa a II-a – Realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator (25 puncte)

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 oră – 25 puncte

Redactarea unui text de 50–75 cuvintepe o temă dată

 

Perioada de înscriere va fi 30-31.05.2022

(Modalitatea de înscriere și documentele necesare vor fi afișate  pe site-ul liceului odată cu Procedura de organizare și desfășurare a admiterii.)

Notă:

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, NUMAI DACĂ numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. (OMEN nr. 4797/31.08.2017, Art. 7)

 

Număr de locuri aprobat: 1 clasă, 29 elevi

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ "ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI" - etapa națională

postat de Sporea-Iacob Florina la 12 May 2022

DRĂGAN IULIAN-ALEXANDRU (XI E) - MENȚIUNE

Felicitări!

Oferta plan școlarizare pentru clasa a IX-a

postat de Borsa Florin la 10 May 2022

Ofertă plan școlarizare pentru clasa a IX-a  la Liceul Teoretic “Grigore Moisil” din Timișoara,  an școlar 2022-2023:

Filiera: Teoretică,

Profil: Real,

Specializare/ Calificare:  Matematică-informatică/ intensiv informatică.

OLIMPIADA NAŢIONALǍ DE CULTURǍ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCǍ 2022

postat de Voian Laura la 8 May 2022

Numele şi prenumele

elevului

Clasa

Premiul obţinut

               IARCA IRINA

            XI C

MENȚIUNE

pagina 2