Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate

postat de Lupse-Turpan Mircea la 16 Jul 2024

REPARTIZAREA CANDIDATILOR PE CLADIRI SI SALI

Programare eliberare acte de studii absolvenți liceu 2024

postat de Serviciu Secretariat la 13 Jul 2024

Programare eliberare acte de studii absovenți liceu 2024


 - La eliberarea diplomei de bacalaureat și a celorlalte acte de studii ABSOLVENTUL SE  PREZINTĂ  PERSONAL  DUPĂ  ACESTEA CU ACTUL  DE  IDENTITATE

- În situații speciale, când nu poate veni personal după actele de studii, absolventul va face ÎMPUTERNICIRE NOTARIALĂ pentru a ridica actele de studii, pe numele unei persoane care va ridica documentele în numele său, pe baza actului de identitate și a acestei împuterniciri  (se vor specifica pe împuternicire toate actele de studii: diploma bacalaureat, foaie matricolă, certificat de competențe digitale, certificate de competențe lingvistice, atestat profesional, diploma de 12 clase, dosarul personal), dacă nu sunt enumerate toate actele, se vor elibera doar documentele specificate în împuternicirea notarială


- Eliberarea diplomelor de bacalaureat se va face după  programul afișat mai jos, iar absolvenții vin în ordine alfabetică pe clasă, astfel încât fiecare să se poată înscrie la facultate.

Dacă absolventul nu se va prezenta după diplomă în ziua/ora programată, va putea ridica actele de studii în urma unei alte programări făcute la secretariat.


Luni, 15 iulie 2024


ora   8,30 - 10,00 clasa a XII-a A


ora 10,30 - 12,00 clasa a XII-a B


ora 12,30 - 14,00 clasa a XII-a C


ora 14,30 - 16,00 clasa a XII-a D


ora 16,30 - 18,00 clasa a XII-a E 

Proceduri distribuire aleatorie elevi, pentru clasele CP, V si IX in anul scolar 2024-2025

postat de Serviciu Secretariat la 12 Jul 2024

HCA Aprobare Procedura V-IX

Procedura V-IX

HCA Aprobare mod de repartizare CP

HCA Aprobare Procedura CP

Procedura distribuire elevi CP2024

 

Solicitare ofertă furnizare MOBILIER INTEGRAT ”STIAM” - SMARTLAB

postat de Serviciu Secretariat la 11 Jul 2024

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE PRODUSE


CERERE OFERTA MOBILIER INTEGRAT ”STIAM” - SMARTLAB

pagina 2