IOAA 2022

postat de Ivascu Simona la 22 Aug 2022

O nouă victorie binemeritată a lui Vlad Ștefan Oros, clasa a XII-a D - locul I la proba teoretică și locul I per total la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2022.

Felicitări, Vlad!


Lista cu elevii si liceele unde au fost admisi

postat de Borsa Florin la 14 Jul 2022

Elevii absolvenți ai clasei a VIII-a la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara au fost declarati admiși în unitățile de învățământ liceal  astfel:


Lista elevi și liceul unde au fost admiși

 

Înscriere clasa a IX-a anul școlar 2022-2023

postat de Serviciu Secretariat la 14 Jul 2022

Înscrierea la liceu, clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023

se va face astfel:

15 iulie 2022 - orele 830-1400

18– 20 iulie 2022 - orele 830-1400

în clădirea din strada Ghirlandei nr.4, la parter

 

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși, în urma repartizării computerizate, se efectuează,  pe baza următoarelor acte:

 

- certificat de naştere elev -original şi copie lizibilă

- copie carte de identitate elev, părinți/reprezentant legal

- adeverința cu notele  și media generală obținute la EN din clasa a VIII-a - original

- foaia matricolă cu mediile claselor V-VIII - original

- fişa medicală - original

- dosar plic

- cerere înscriere -  formular tip

- cerere participare orele de  religie – formular tip

- extras de cont deschis la Banca Transilvania din Piața Bălcescu- informații privind deschiderea contului

(elevii admiși în clasa a IX-a, cu medii peste 9,50, sunt eligibili pentru bursa de merit)

 

Candidații care în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

(conform metodologiei şi calendarului admiterii pentru anul şcolar 2022-2023)

Acte de studii promoția 2022

postat de Serviciu Secretariat la 4 Jul 2022

Actele de studii

(diploma bacalaureat, diploma 12 clase, foaie matricolă, diplome competențe lingvistice de limba română, limbă străină, competențe digitale, atestat competențe profesionale, dosarul cu care v-ați înscris în clasa a IX-a)

pentru absolvenții promoției 2022 se vor elibera astfel:

 

- PERSONAL,  ABSOLVENTULUI,  pe baza cărții de identitate. În situația în care un absolvent nu poate veni după diplomă poate împuternici, la notar, pe cineva să facă acest lucru, cu specificarea tuturor actelor de mai sus pe împuternicire.

 

-conform PROGRAMĂRII de mai jos, ÎN ORDINE ALFABETICĂ PE CLASĂ. Cei care nu respectă programarea așteaptă până se parcurge întreaga clasă, apoi se revine la începutul alfabetului, sau revin la sfârșitul zilei.

 

- absolvenții  care au restanțe la CDI să aducă cărțile, în caz contrar NU PRIMESC actele de studii.

- să aveți un pix cu pastă de culoare albastră pentru semnături.

 

Programarea pe clase, în data de  05.07.2022


08,30 - 10,00 - clasa a XII-a A

10,30 - 12,00 - clasa a XII-a B

12,30 - 14,00 - clasa a XII-a C

14,30 - 16,00 - clasa a XII-a D

16,30 - 18,00 - clasa a XII-a E

pagina 3