SELECȚIA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE

postat de Borsa Florin la 10 May 2023

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara anunță selecția elevilor în vederea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze.

Susținerea testului de competențe lingvistice va avea loc în data de 30.05.2023.

Testul va cuprinde:

PROBA ORALĂ – 75 puncte

a) Etapa I – Lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a și formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare (50 puncte)

b) Etapa a II-a – Realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator (25 puncte)

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 oră – 25 puncte

Redactarea unui text de 50–75 cuvintepe o temă dată

 

Înscrierea pentru  susținerea testului  se face în perioada 15.05 - 22.05.2023, fizic la secretariatul școlii, între orele 8-16 sau online,  la adresa   [email protected]

 

Mai jos puteți descărca documentele necesare înscrierii:

 

-Cererea de înscriere pentru susținerea Testului de competențe lingvistice

 

-Cererea de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene internaționale pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

 

 

Notă:

Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, NUMAI DACĂ numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională. (OMEN nr. 4797/31.08.2017, Art. 7)

 

Număr de locuri aprobat: 1 clasă, 29 elevi

 

Procedura admitere clasa  a V-a intensiv engleza 2023

 

Olimpiada ,,ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI,, -etapa județeană

postat de Mocanu Ramona la 10 May 2023

DRĂGAN PETRU BOGDAN - cls 8B -PREMIUL II

FELICITĂRI!!!

Lista posturilor didactice 2023-2024

postat de Borsa Florin la 9 May 2023

Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara afișează:


Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2023-2024

 

data afișării 05.05.2023

OLIMPIADA "ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI" - etapa județeană

postat de Sporea-Iacob Florina la 8 May 2023

REZULTATE FINALE

pagina 3