Rezultate test selectie centru de excelenta la matematica, cl a IV-a

postat de Bataran Florin la 4 Nov 2022

Rezultatele elevilor la testul de selectie din 3 noiembrie 2022 la matematica la clasa a IV-a

 

Programarea ședințelor de pregătire

Centrul de excelență la matematică la clasa a IV-a

postat de Bataran Florin la 3 Nov 2022

Elevii înscriși la testul de selecție pentru Centrul de Excelență la matematică al Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” la clasa a IV,  din data de 3.11.2022, vor intra în săli în intervalul 13:30-13:45 având la ei carnetul de elev. Concursul începe la ora 14 și se termină la ora 15.30 Intrarea se face pe poarta de lângă biserica din Piața Bălcescu.

Rezultatele testării se vor afișa pe site-ul liceului până vineri 4.11.2022 la ora 12:00

 

Repartizarea elevilor în săli

 

Elevi admiși la Centrul de Excelență - Informatică - clasa a V- a

postat de Precup Luminita la 18 Oct 2022

Lista elevilor admiși la Centrul de Excelență, disciplina Informatică, clasa a V- a poate fi regăsită pe linkul de mai jos.


Lista elevilor admiși

 

Prima ședință de pregătire în cadrul Centrului de Excelență - Informatică - clasa a V- a va avea loc vineri, 21.10.2022, ora 15, în clădirea liceului (str. Ghirlandei, nr. 4), sala 4, parter.

Zilele Liceului Moisil editia a V_a

postat de Serviciu Secretariat la 10 Oct 2022

„Zilele Liceului Moisil” este o manifestare cultural artistică educativă dedicată respectării, continuării şi perpetuării tradiţiei liceului de a fi o unitate şcolară reprezentativă a judeţului Timiş, afirmată prin promovarea şi preţuirea valorilor, prin deschiderea spre tot ceea ce este nou şi valoros în ştiinţă şi cultură, prin lansarea către elevi a noi şi noi provocări. În acest sens proiectul este dedicat cinstirii performanţei şcolare, evidenţierii numeroaselor preocupări ale elevilor, profesorilor, părinţilor elevilor şi foştilor absolvenţi de a adăuga un plus activităţii de instruire şi de a valorifica uriaşul potenţial creativ al comunităţii şcolare.

Activitatea profesorilor din Liceul Teoretic „Grigore Moisil” este dedicată încurajării şi motivării participării elevilor la propria lor formare şi dezvoltare prin atragerea lor spre studiu, prin antrenarea lor în cadrul competiţiilor judeţene, naţionale şi internaţionale, prin susţinerea participării lor la concursuri organizate la toate disciplinele de studiu, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la proiecte cultural educative pe plan local, regional şi transfrontalier. Aceste preocupări nu înseamnă neglijarea a tot ceea ce atrage tânăra generaţie: muzică, sport, desen, abilitatea de a dezbate diverse teme, joc, construcţii... şi aşa mai departe.

            Proiectul propus se derulează, conform Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Timiș (perioada 2015-2020 / 2023) pe axa stabilită prin Direcţia strategică 1, dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european ca element definitoriu pentru afirmarea identităţii naţionale şi coeziunii sociale din spaţiul timişean, având

obiectivul general:

– Stimularea activităţilor specifice şi a instituţiilor implicate în educaţia culturală a   cetăţenilor, 

 obiectiv specific:

– Sprijinirea afirmării tinerelor talente, măsurile principale fiind legate de  sprijinirea, încurajarea, crearea condiţiilor pentru:

           - Organizarea de concursuri pentru afirmarea tinerelor talente 

           - Sprijinirea promovării tinerilor olimpici la concursuri pe plan local, naţional şi

internaţional.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș - "TimCultura 2022 - Programul de finanțări pentru cultură și tineret” 
 Cheltuieli  total : 11.765 RON ( 10% cofinantare proprie).

Perioada derularii : 13 - 14 octombrie 2022
afis%20zilele%20liceului%20moisil%202022.1.png

Anunț ocupare posturi

postat de Borsa Florin la 7 Oct 2022

Liceul Teoretic  “Grigore Moisil”  din Timișoara anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Ingrijitor,

Portar,

Bibliotecar.

 

Anunț și condiții de participare

 

Bibliografie  îngrijitor

Bibliografie  portar

Bibliografie  bibliotecar

pagina 4