Bohm Cristina

Specialitatea:Informatica

Profesor definitiv - 1994

Profesor gradul II - 1998

Profesor gradul I - 2002

---------------------------------------------------------------

C�?r??i

2008 - Manual de Visual FoxPro Editura Mirton Timi??oara

---------------------------------------------------------------

Cursuri de perfec??ionare

2006 - Consiliere ??i orientare CCD Tmi??oara

2008 - Universitatea de Vest, Timi??oara

---------------------------------------------------------------

Membru in comisii

-corectura la olimpiadele de informatica fazele locala si judeteana din 2004 -> prezent

-evaluare la sesiunea jude??eana de comunic�?ri Noi Info din 2002, 2005 ->prezent

-propun�?tor de subiecte la faza jude??ean�? a olimpiadei de informatic�? ??n 2006

-propun�?tor de subiecte la faza local�? a olimpiadei de informatic�? ??n 2002, 2007, 2009

-corectura la concursul na??ional de titularizare a cadrelor didactice, ??n 2005, 2006, 2008

-evaluare la examenele pentru acordarea atestatului la informatic�? din 2002 -> prezent

-propun�?tor de subiecte la faza jude??ean�? a concursului na??ional CIA, 2008

-evaluare la concursul interna??ional Smart Kids edi??ia 2008

---------------------------------------------------------------

Colaborari cu

-Universitatea de Vest Timi??oara, ??n calitate de coordonator al practicii pedagogice a studen??ilor, din 2000 -> prezent

---------------------------------------------------------------

Participare la simpozioane

-2007, 2009 : Simpozionul interna??ional Smart Kids

-2009 : Simpozionul jude??ean "Metode ??i mijloace de responsabilizare a copiilor"

-2009 : Simpozionul interna??ional "Educa??ia coplilului, o continu�? provocare"

-2009 : Simpozionul interna??ional "Environmental protection and ecological education"

---------------------------------------------------------------

Participare la proiecte ??i programe

2002-2004 : proiect european Socrates - Comenius, ??n calitate de coordonator de proiect

2007-2008 : proiect european Leonardo da Vinci, ??n calitate de membru ??n echipa de gestiune

2008 : proiect liceului "Un cuv??nt, o palm�?, o lacrim�?" , ??n calitate de coordonator a activit�???ii elevilor

2009 : program na??ional Sigur.info, ??n calitate de coordonator a lucr�?rilor elevilor

---------------------------------------------------------------

adresa mail : [email protected]
Clase la care a predat:
XII C