Carnat Cristiana

Specialitatea:Informatica

Profesor titular la Liceul "Grigore Moisil" din 2001

Consilier educativ,� coordonator de programe ??i proiecte educative din 2007

___________________________________________________________________________

e-mail: [email protected]

Telefon: 0721232682

� � � � � � � 0740595855

___________________________________________________________________________

Studii:

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic�?, Sec??ia Matematic�?,� 1997

Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic�?, Sec??ia Informatic�?,� 2000

Master - Specialitatea Informatic�? - Universitatea de Vest Timi??oara, Facultatea de Matematic�?-Informatic�?, 2009

___________________________________________________________________________

Experien??�? profesional�?:

Profesor definitiv - specialitatea Informatic�?: 2002

Profesor gradul II - specialitatea Informatic�?: 2005

Profesor gradul I - specialitatea Informatic�?: 2009

___________________________________________________________________________

Cursuri extra??colare:

Curs ECDL, 2004 cu� Certificat de examinator

Curs de� baze de date ORACLE, 2006 cu Certificat� de instructor

Consiliere ??i orientare, 2006 - C.C.D. Timi??oara

Think.com - ORACLE ThinkQuest Education Foundation, 2007

Programarea bazelor de date cu PL/SQL, 2009 cu Certificat� de instructor

___________________________________________________________________________

Publica??ii (coautor):

Informatic�? - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton, Timi??oara, 2003 reeditat�?

Informatic�? - manual pentru clasa a XII-a, varianta ORACLE, Editura Gimnasium, T??rgovi??te 2007

___________________________________________________________________________

Alte activit�???i:

-membru ??n comisiile olimpiadelor de informatic�? locale ??i jude??ene din 2001

-propun�?tor de subiecte la faza jude??ean�? a olimpiadei de informatic�? ??n 2006

-evaluare la examenele pentru acordarea atestatului la informatic�? din 2001

-evaluare la sesiunea jude??ean�? de comunic�?ri Noi Info ??n 2001, 2003, 2004

-evaluare la concursul na??ional de comunic�?ri Grigore Moisil, Lugoj ??n 2003

-evaluare la concursul interna??ional Smart Kids ??n 2008, 2009

___________________________________________________________________________

Colabor�?ri cu:

-Universitatea de Vest Timi??oara, ??n calitate de coordonator al practicii pedagogice a studen??ilor, din 2006

-Prim�?ria Municipiului Timi??oara ??i Consiliul Seniorilor ??n cadrul proiectului Educa??ia Civic�? Comunitar�?� 2007-2013

Clase la care a predat: