Ianc Felicia

Specialitatea:Informatica

Studii: Universitatea de Vest Timi??oara , Facultatea de ?�tiin??e ale Naturii, sec??ia matematic�?-informatic�?, 1981.


Experien??�? profesional�?:


Analist - programator principal : 1989

Profesor definitiv - specialitatea Matematic�? : 1993

Profesor gradul II - specialitatea Informatic�? : 1996

Profesor gradul I - specialitatea Informatic�? : 1999


Cursuri postuniversitare:


Seminarul Pedagogic Universitar - Universitatea de Vest Timi??oara 1995


Cursuri de perfec??ionare:


Computer-based learning (1991) �?? Asti, Italia

Informatica - perfec??ionare (1991 - 1992) - C.C.D. Timi??oara

Reforma azi (1999 - 2000) - C.C.D. Timi??oara

Proiectarea, organizarea ??i evaluarea activit�???ilor didactice (2004) - Universitatea de Vest Timi??oara

Consiliere ??i orientare (2006) - C.C.D. Timi??oara

Management ??i Comunicare (2007) - Universitatea de Vest Timi??oara

.Net (2007) - Seminar Microsoft Rom??nia


Premii:

DIPLOM�? PRO JUVENTUTE(2006, 2007, 2008, 2009) - acordat�? de Consiliul Jude??ean Timi??

DIPLOM�? DE EXCELEN??�?(2008) - acordat�? de Guvernul Rom??niei


Colabor�?ri:

Universitatea de Vest Timi??oara - ??ncep??nd cu anul 1993 p??n�? ??n prezent ??ndrum�?tor de practic�? pedagogic�?


I?�J TIMI?�

- metodist ??n perioada 1999 - 2002

- ??ncep??nd cu anul 1994 p??n�? ??n prezent organizator al Sesiunii de Comunic�?ri Noi Info


AIESEC Timi??oara -??n perioada 2005 - 2007 colaborator ??n cadrul proiectului It's Your Choice!


Membru ??n comisia de jurizare:

� � - Olimpiada Jude??ean�? de Informatic�? - din 1991 p??n�? ??n prezent

� � - Concursul Na??ional INFOEDUCA??IE G�?l�?ciuc - edi??ia 1998

� � - Concursul Na??ional de Informatic�? "Grigore Moisil" Lugoj - edi??iile 1998 - 2004, 2009Publica??ii (coautor):

1993 �?? DBASE IV �?? de la ini??iere la performan??�?, Editura Eurobit Timi??oara

1999 - GHID DE EVALUARE PENTRU DISCIPLINA INFORMATICA - Proiectul - alternativ�? de evaluare, CCD - Timi??oara

2003 �?? Informatica �?? culegere de probleme pentru liceu, reeditat�? anual, Editura Mirton, Timi??oara

2008 - 2010: Lucr�?ri prezentate la simpozioane: 4


Limbaje de programare cunoscute:

FORTRAN, COBOL, ASSIRIS, BASIC, PASCAL, dBASE II-IV, VISUAL FOXPRO, C, C++, C#, HTML, PHP


E-mail: felicia.ianc[at]yahoo.com
Clase la care a predat:
XII D