Manz Dorin

Specialitatea:InformaticaStudii:Academia de Studii Economice Bucure??ti

Facultatea de Cibernetic�? Economic�? ??i Statistic�?, sec??ia Cibernetic�? Economic�?

Profesor gradul I


E-mail : [email protected], [email protected]

Tel: 0256/204506

Tel: +40721232669

Experien??�? profesional�?

� Profesor definitiv � - specialitatea Informatic�? : 1979

� Profesor gradul II - specialitatea Informatic�? : 1984

� Profesor gradul I � - specialitatea Informatic�? : 1989

Realiz�?ri

� C�?r??i

� 1988 - Instruire asistat�? de calculator �?? culegere de lec??ii cu utilizarea interactiv�? a calculatorului

� � � � � � � � � � ICSITTCI Bucure??ti

� 1988 - Limbajul Fortran 77 pentru minicalculatoare, Editura Mirton Timi??oara

� 1990 - Limbajul Pascal �?? manual pentru clasele de informatic�?, Editura LIBRIS Cluj-Napoca

� 1991 �?? Experien??e Pascal in laborator - culegere de probleme pentru liceu, Editura Mirton Timi??oara

� 1995 �?? DBASE IV �?? de la ini??iere la performan??�?, Editura Eurobit Timi??oara

� 1999 - Bacalauret ??i atestat -- culegere de probleme pentru liceu, Editura L&S Bucure??ti

� 2003 �?? Informatica �?? culegere de probleme pentru liceu, reeditat�? anual, Editura Mirton, Timi??oara

� 2008 - Manual de Visual FoxPro, Editura Mirton Timi??oara

� 2011 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a IX-a, Editura Mirton� Timisoara

2013 - Programare structurata - culegere de probleme liceu pentru clasa a X-a, Editura Mirton� Timisoara

� Distinctii:

Ordinul "Meritul pentru ?�nv�???�?mant" ??n gradul de Ofi??er, Bucure??ti, 10 XII 2004, acordat de Pre??edintele Rom�?niei

Brevete:�

Mijloace de ??nv�???�?m??nt omologate

� Produse program omologate de MEI (16/10/1989) ??n cadrul temei de cercetare M118/1987

� 1. Locuri geometrice

� 2. Func??ia sinus ??i cosinus

� 3. Logaritmi

� 4. Transform�?ri geometrice (omotetii, inversiuni)

Comisia na??ional�? de elaborare a programei

� � 1989 - 2002 Comisia Na??ional�? de Informatic�? de pe l??ng�? MEN care se ocup�? cu propuneri ??i� aviz�?ri privind modificarile aduse anual programei de informatic�?

� Membru al Comisiei Na??ionale de Informatic�? ??n perioada 1995-2003 pentru concursuri na??ionale

Cursuri extra??colare

� Curs de re??ele CISCO ??n perioada 2000-2006 cu Certificat interna??ional de atestare

Ultimele cursuri de perfec??ionare

� 2003 - Universitatea de Vest, Timi??oara

� 2006 - Think Pad, Timi??oara

� 2007 - Universitatea de Vest, Timi??oara

Clase la care a predat:
XII B | XII C