Radulescu Haia-Clarisa

Specialitatea:Istorie

MOTTO � � ,,DAC�? PO?�I MERGE DE CE S�? TE T??R�???TI : � NICOLAE IORGA

NUMAI C??ND FACEM BINELE DOB??NDIM CEEA CE R�?II NU POT AVEA :LINI??TEA ??I PACEA -BUNURILE SUPREME � � � NICOLAE STEINHARDT � - � JURNALLUL FERICIRII

STUDII -INSTITUTUL DE INV�??��?M??NT SUPERIOR SUCEAVA,

� � � � � � FACULTATEA DE ISTORIE GEOGRAFIE-1982

� � � � � � GRADUL DIDACTIC I-1995

Adresa de email:[email protected]
Clase la care a predat:
VIII B | VIII C | VIII D