Ianculescu Georgina

Specialitatea:Biologie

Studii: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie

Profil Biologie - Specializarea Ştiinţe Naturale şi Agricole

Gradul didactic: I

Clase la care a predat:
VIII B | VIII C | VIII E