Excursie Cheile Nerei 9C

luptatori
luptatori
Viitori luptatori
Viitori luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
luptatori
Vechea mina de cupru
Vechea mina de cupru
Vechea mina de cupru
Vechea mina de cupru
vechea mina de cupru-intrare1
vechea mina de cupru-intrare1
22 Mai 2010
22 Mai 2010