Iovanovici Delia-Lucia

Specialitatea:Limba romana

           Studii postuniversitare, Abordări moderne în psihopedagogia specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea  București;

           Studii universitare de masterat, Literatură română în context european, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2010; 

           Studii universitare de licență, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest Timișoara, 2008; 

           Specializare, Bursa Erasmus, Limbă și cultură rusă, Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, 2007.


Experiență profesională: 

           Profesor titular pe catedra de Limba și literatura română, 2008-prezent;

           Grad didactic I (nota 10), Centrul de perfecționare - DPPD - Universitatea de Vest din Timișoara, 2018;

          Prof. metodist - Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 2018-prezent;

          Prof. membru - Consiliul Consultativ al disciplinei Limba și literatura română, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, 2020-prezent;

          Prof. membru - Corpul de profesori experți evaluatori pentu examenele și concursurile școlare, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - 2020- prezent;

          Secretar - Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mircea Eliade din Reșița, Jud. Caraș-Severin, 2014-2017;

           Responsabil comisie metodică - Limbă și comunicare, 2017-2018;

           Membru în Comisia de evaluare a inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019;

           Membru în comisia de organizare - Olimpiada de Limba și literatura română, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru Centrul zonal de evaluare - Bacalaureat, C.Z.E nr. 1 Reșița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015-2017;

           Membru Centru de examen - Bacalaureat, C.E. Nr. 2. Oravița, I.S.J. Caraș-Severin, 2015,

           Membru în comisia de organizare - OLAV, I.S.J. Caraș-Severin, 2013-2017;

           Membru în comisia de organizare -  +/- Poezie, I.S.J. Caraș-Severin, 2008-2011;

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Bacalaureat, ISJ C-S , ISJ Timiș, 2008-prezent;

           Prof. Evaluator în cadrul Comisiei de contestații - Examenul de Bacalaureat, I.S.J. Caraș-Severin, 2017; 

           Prof. Evaluator în cadrul Examenului de Evaluare națională, ISJ C-S, ISJ Timiș, 2009-prezent;

           Prof. Evaluator - Olimpiada de Limba și literatura română și Lectura ca abilitate de viață, 2008-prezent;


Stagii de perfecționare/formare:

Programul de formare continuă  Educația pentru interculturalitate și incluziune socială - 1-15 iulie 2021;
Workshopul  Viziuni Curriculare la disciplina limba și literatura română- ISJ Timiș, CCS Timiș și Universitatea de Vest din Timișoara - noiembrie - mai 2021;
Programul de formare continuă CRED (Curriculum Relevant, Educație deschisă pentru Toți) Casa Corpului Didactic  Timiș - mai- august 2021;
Dezbaterea publică - Planuri-cadru pentru învățământul   liceal și profesional;
Webinarul Merito - Mentoratul profesorilor: inspecții, de la mit la realitate;
Webinarul internațional Education as a practice of freedom- 17.04.2021;
Cursul de formare Jocuri didactice la școală, în tabără și online - 01.06.2021;
Sesiunea de formare și perfecționare continuă intitulată Idei creative de activități în Școala Altfel- 17. 03. 2021;
Activitatea de formare și perfecționare Tehnici de motivare a elevilor prin NLP- 17.03.2021;
Cursul de perfecționare Starea de bine a educatorului - 12.05.2021;
Cursul de perfecționare Elevul tău este un geniu - 09.04.2021;
Formarea profesională Practica utilizării G Suite în activitatea didactică - 06.11.2020;
Webinarul 7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor -19.08.2020;
Formarea profesională Secretele încrederii în sine a cadrului didactic-25.09.2020;
Formarea profesională Cum începem lucrul în G Suite pentru educație - 11.09.2020;
Webinarul ,,Partea văzută și nevăzută a profesiei de artist” - 05.04.2021;
Programul internațional de dezvoltare personală pentru cadrele didactice din R. Moldova și România -Profesori cu stil care a cuprins o serie de webinarii derulate în perioada aprilie- iunie 2021: (,,Etica profesională” - 14. 05. 2021,    ,,Atuurile personale - 5. 05. 2021, ,,Profesori cu stil” - 27. 04. 2021);
Webinarul Primul pas spre a avea încredere - 31.03. 2021;
Participare la  seria a III-a de webinare organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României,în parteneriat cu Centrul de carte străină Fisher International, Fundația Greco, MTG Educațional și Academia de Inovare și Schimbare în Educație ( webinarele: Evaluarea centrată pe competențe, Noua structură a subiectelor de Evaluare națională, Evaluarea la Limba și literatura română, Evaluarea competenței lingvistice, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a)-8-26 februarie 2021;
Participare la Evenimentul național Prevenirea traficului de persoane, organizat de Asociația Holtis în cadrul programului Apreciative Alchemy in Parenting; 
 Sesiunea națională Dezvoltarea abilităților de viață independentă organizat de Asociația Holtis în cadrul proiectului ,,Împreună  pentru viitor” - 09.03.2021,
Participare la cele trei Webinarii din cadrul programului dedicat profesorilor  - Eroii internetului - siguranța online, module parcurse: Distribuie cu prudență - 06.04.2021, Securizează-ți secretele și Nu te lăsa păcălit -  14.04. 2021, E cool să fii amabil și Dacă ai îndoieli, întreabă - 08.04. 2021;
Webinarul Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru - 16.03 2021;
Participare la Conferința internațională - 13 the Pan-European Conference on digital educațion - 22.04. 2021,
Participare la Conferința științifică  internațională Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post-criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice - 18.06.2021;
Certificat - Școala de toamnă, Platforme Educaționale Online, 27-29 X 2020, Academia de inovare și schimbare prin educație;
Certificat - Practica utilizării G Suite în activitatea didactică, 06. 11, 2020,  Institutul de Formare Continuă;
Certificat - curs de formare - 7  Tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor, 19. 08. 2020, Institutul de Formare Continuă;
Certificat - Curs de perfecționare- Secretele încrederii în sine a cadrului didactic, 25. 09. 2020, Institutul de Formare Continuă;
Certificat - curs de formare-  Împreună Online: Utilizarea practică a Resurselor Educaționale Deschise. Recomandările UNESCO, 6 august 2020, Centrul de e-Learning UPT, Universitatea Politehnică din Timișoara, IEEE România, Asociația Eden;
Certificat - Program de formare continuă - Jobs - Formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor , CCD Timiș, 2018;
Certificat - Formare continuă - Dezvoltarea socală și emoțională la copii, CCD Timiș, 2018;
Certificat - Curs de formare  - Mobilitate Erasmus +, ANPCDFP București, 2015;
Certificat - Program de formare continuă - Educația și școala incluzivă, CCD C-S, 2015;
Curs de specializare - Medierea conflictelor, Centrul de Mediere Craiova, 2013;
Curs autorizat ANC - Manager de proiect, Extreme Training, Ministerul Educației Naționale, 2013;
Certificat - Program de formare continuă - Proiectarea și formarea curriculumului centrat pe competențe, CCD C-S, 2013;
Certificat - Formare continuă - Formarea competențelor T.I.C, CCD C-S, 2012;
Certificat - Curs vocațional  - Protecția consumatorului,  Asociația Info Cons, 2017 etc.

Clase la care predã: