DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Nechitescu Ecaterina la 13 Sep 2022

După testarea celor 133 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 9 ani, echipa proiectului DAP a analizat rezultatele obținute pentru a determina aplicabilitatea produselor din proiect. Același lucru a fost făcut de toți partenerii proiectului. Asociația Dislexia din Ruse, Bulgaria, a fost responsabilă cu întocmirea Raportului Internațional de Testare, raport care conține datele din toate cele patru țări participante. Raportul este disponibil atât în limba engleză, cât și în letonă, bulgară, turcă și română. 

Datele cuprinse în proiect arată faptul că profesorii și specialiștii consideră atât aplicația cât și culegerea de  exerciții ca fiind instrumente utile în depistarea elevilor cu posibile riscuri de dislexie. Pentru mai multe detalii, se poate consulta raportul care se găsește la următorul link: RAPORT

DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Nechitescu Ecaterina la 1 Sep 2022

Proiectul Erasmus+ DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL, ID:2019-1-LV01-KA201-060355 se încheie astăzi, 31 august 2022. Început la 01.11.2019, proiectul a fost prelungit cu 10 luni datorită situației create de pandemia de Covid-19 la nivel internațional. Liceul nostru a fost unul dintre cei 5 parteneri implicați în activitățile proiectului, fiind alături de Academia Tehnologică din Rezekne, Letonia (coordonator), Asociația Dislexia din Ruse (Bulgaria), Inspectoratul Scolar Kocaeli (Turcia), si GedonSoft din Bremen (Germania).

Conform propunerii acceptate de către forurile europene, proiectul s-a încheiat având cinci produse intelectuale majore.

Produsul 1: Cadrul pedagogic care a servit ca punct de plecare pentru activitatea proiectului și ca bază pentru produsele pe care echipa de proiect le-a dezvoltat. Produsul finit este un Raport de Fundamentare Științifică care explică situația dificultăților de învățare și în special a dislexiei, la nivel european și în țările partenere.

Produsul 2: Protocolul de evaluare a dislexiei - Pe baza rezultatelor din primul produs, partenerii au decis structura protocolului și au dezvoltat componentele acestuia. Toate acestea au fost traduse și adaptate la specificul limbilor naționale din țările participante.

Produsul 3: Aplicația DAP. A fost dezvoltată o versiune computerizată a protocolului, pe baza cadrului pedagogic (P1) și a componentelor protocolului de evaluare (P2). Aplicația este disponibilă pentru Windows și Android în toate limbile partenerilor.

Produsul 4: Pilotarea . A constat în două părți principale: 1/ o instruire față în față a unui grup de profesori din învățământul preșcolar și primar; 2/ depistarea simptomelor de dislexie la copiii preșcolari și elevii din învățământul primar cu ajutorul noului instrument dezvoltat.

Rezultatul 5: Caietul de exerciții. Pe baza aplicației (P 3) s-a alcătuit o colecție de exerciții, pregătită de echipa de proiect în colaborare cu profesorii care au luat parte la pilotare (P 4). Scopul este de a le oferi profesorilor un instrument practic pe care îl pot folosi cu elevii cu dislexie și alte dificultăți de învățare asociate, pentru a dezvolta abilitățile în care aceștia au deficiențe, astfel încât să poată avea performanțe școlare mai bune.

Toate produsele create în cadrul acestui proiect sunt puse la dispoziția celor interesați, la adresa https://hidrive.ionos.com/share/e.0r.vna2z#$/ unde ele pot fi consultate atât în engleză, cât și în română, turcă, bulgară și letonă. 

DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Nechitescu Ecaterina la 18 Aug 2022

În cadrul proiectului Erasmus+ DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL au fost întocmite o serie de documente care pot fi consultate de către toți cei interesați de rezultatele proiectului. Documentele pot fi accesate la următoarele adrese:

- https://issuu.com/nechitescu_ecaterina/docs/scientific_substantiation_report_ro - raportul prezintă câteva fapte despre dificultățile de învățare, despre dislexie, despre necesitatea unei aplicații care să ajute părinții și profesorii pentru a depista semnele timpurii ale dislexiei. Poate fi citit de oricine este interesat să afle mai multe lucruri despre începutul perioadei școlare la copii.

 

- https://issuu.com/nechitescu_ecaterina/docs/exercise_book_en.docx - carte de exerciții în limba engleză. Se poate folosi ca auxiliar didactic în cadrul orelor de limbă engleză pentru învățământul preșcolar și primar.


INCLUSIVE IMPRO THEATRE

postat de Farkas Cristina la 19 Jul 2022

Cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara au participat, în zilele de 15-16 iunie 2022, în Dublin, Irlanda, unde s-a desfășurat a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului ERASMUS+ INCLUSIVE IMPRO THEATRE, proiect ERASMUS+, proiect 2020-1-RO01-KA227-SCH-095356.

            În cadrul acestei întâlniri s-a apreciat stadiul Produsului Intelectual 2, în vederea finalizării Ghidului de activități pentru profesori - IMPRO, activități realizate în cadrul workshop-urilor susținute cu elevii și profesorii implicați în proiect, precum și pregătirea Produsului Intelectual 3, a viitoarelor sesiuni de training pentru profesori și a evenimentelor de multiplicare.

            Agenda întâlnirii a prevăzut și discuții privind oportunități de diseminare, management, evaluarea calității produselor intelectuale deja realizate, activități viitoare în cadrul Produsului Intelectual 3 care are în vedere adaptarea poveștilor la realitățile cotidiene și, prin utilizarea tehnicilor de improvizație teatrală, propunerea unor modalități de rezolvare a dificultăților cu care elevii se confruntă în țara lor.

 Tot ce s-a realizat până la acest moment în cadrul proiectului, a avut în vedere îndeplinirea obiectivului primordial al proiectului INCLUSIVE IMPRO THEATRE, și anume combaterea abandonului școlar, incluziunea socială prin utilizarea tehnicilor de dramatizare ca instrument de încurajare și dezvoltare a gândirii critice, dezvoltarea imaginației și a creativității în special, depășirea obstacolelor și problemelor cotidiene.

            Profesorii implicați vor aplica la clasă metodele elaborate în cadrul acestui proiect pentru a dezvolta spiritul de echipă, asumarea unor roluri care sunt inspirate din situații dificile cu care se confruntă elevii expuși la excluziune socială, dar au ca punct de pornire valorile tradiționale pe care le regăsim în poveștile din patrimoniul național al fiecărui stat și din patrimoniul universal. Ne dorim ca prin metoda dramatizării să realizăm între elevi legături socio-afective, alianțe și relații de colaborare care vor dura peste timp.

 

DYSLEXIA ASSESSMENT PROTOCOL

postat de Precup Luminita la 22 Jun 2022

 

Sâmbătă, 18 iunie 2022, la Hotel Delpack din Timișoara a avut loc cel de-al doilea eveniment de prezentare și diseminare a proiectului Erasmus+ Dyslexia Assessment Protocol (DAP), la care au participat 45 de invitați, cadre didactice din învățământul preșcolar și primar, părinți, logopezi și consilieri școlari de la diferite școli și grădinițe din oraș.
La eveniment au participat vorbitori invitați care au avut prezentări despre dislexie (prof. Zlatinca Neamț - CJRAE, Timiș împreună cu prof. consilier școlar Ana Maria Mihăilă), despre importanța intervenției timpurii în depistarea dificultăților specifice de învățare (lect. univ. dr. Claudia Borca, director- Departamentul de Stiințe ale Educatiei, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest Timișoara) și despre importanța instrumentelor de depistare a dificultăților de învățare (prof. consilier școlar Melania Gabriela Dragomir, director – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională).
Echipa de proiect a liceului a fost prezentă în întregime. Dna director, prof. Carmen Cerasela Bociu a subliniat importanța proiectelor Erasmus+ pentru elevi, profesori cât și pentru întreaga comunitate. Liceul nostru se mândrește cu titlul de " Școală Europeană 2022" primit în luna iunie a acestui an. Prof. Lavinia Crișan a prezentat aplicația DAP, prof. Tamara Pantea a vorbit despre culegerea de exerciții care o însoțește. Prof. Ecaterina Nechitescu a prezentat proiectul în întregimea lui precum și rezultatele testului pilot realizat cu peste 150 de copii preșcolari, din clasele I și a II-a din Timișoara și din județ.
Testul DAP-test va fi gratuit, disponibil pe site-ul liceului și va putea fi folosit atât de profesori, cât și de părinți.

dap.jpeg

 

pagina 3